Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

DUS

Princip for DUS

Mål

 • Skole og DUS opfattes som én enhed, og Dussen er omfattet af skolens overordnede målsætning,  værdier og øvrige relevante principper. 
 • At Dussen er med til at skabe en tryg, meningsfuld og varieret dag for børnene samt understøtte og fremme børnenes dannelse og deres alsidige, sociale og personlige udvikling samt trivsel.

Indhold

 • I DUS arbejder vi udfra skolens værdigrundlag, og kommunikationsprincip. Derudover er vores opgave at arbejde med og ud fra kerneområderne i ”Fælles mål for DUS”, som nævnes herunder
 1. Personlig udvikling 
 2. Social udvikling 
 3. Sprog og kommunikation 
 4. Sundhed, bevægelse og motorisk udvikling 
 5. Kulturelle udtryksformer og værdier 
 6. Naturen 
 • at Dussen tilbyder børnene aktiviteter, der stimulerer leg, nysgerrighed og inkluderende fællesskab, og at der både tager hensyn til den samlede gruppe og det enkelte barns behov. 
 • at Dussen er en meget aktiv part i overgangen mellem børnehaverne og børnehaveklassen.
 • at personalet i Dussen samarbejder med skolens øvrige personale om at sikre børnenes trivsel.
 • at der er fokus på børnenes sociale og personlige kompetencer, således børnene opbygger positive relationer på tværs af klasser og aldersgrupper i nogle børnefællesskaber, der bygger på accept og respekt for hinandens forskelligheder.

Revision

 • Princippet blev revideret og godkendt på skolebestyrelsesmøde 16. juni 2021
 • Princippet revideres og godkendes i 2023