Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skole-hjemsamarbejdet

Princip for skole- og hjemsamarbejdet

Mål

 • Målet med skole- og hjemsamarbejdet er at danne grundlag for at skabe optimal læring og trivsel for den enkelte elev og for skolens elever.
 • Der skal skabes et fundament baseret på tillid og gode relationer mellem de fagprofessionelle og forældrene.
 • Målet er derudover, at forebygge og løse faglige og trivselsmæssige udfordringer igennem en anerkendende og konstruktiv dialog.

Indhold

 • Skolen og hjemmet skal altid møde hinanden ligeværdigt, og skal gennem en åben, ordentlig og anerkendende dialog og samarbejde holde fokus på elevens trivsel og læring.
 • Kommunikationen i skole- og hjemsamarbejdet er opbygget omkring de traditionelle skole- og hjemsamtaler og forældremøder (se nedenfor). 
 • Desuden er der er en løbende kommunikation som er afstemt og individuelt tilpasset efter elever, forældre og skolens behov

 Skole- og hjemsamtaler 

 • Skole- og hjemsamtaler kan organiseres på forskellig vis, f.eks. via samtaler med en eller flere lærere/pædagoger, fysisk/online eller som netværksmøder.
 • Både skole og forældre kan anmode om en samtale.
 • Alle forældre tilbydes minimum en skole- og hjemsamtale pr skoleår.

 

Forældremøder

 • Årgangsråd og teamets medlemmer samarbejder om form og indhold for forældremøderne.
 • Forældremøder kan organiseres på forskellig vis, f.eks. via cafemøder, temamøder, oplæg ved tredje part eller som møder for hele årgangen.
 • Der afvikles mindst et forældremøde for klassen/årgangen i løbet af skoleåret. 
 • Desuden afvikles der som udgangspunkt endnu et forældremøde i løbet af skoleåret, hvor klassens/årgangens trivsel er på dagsordenen. Skolens medarbejdere bidrager gennem samarbejdet til at gøre forældrene bevidste om, at deres engagement i skolen er vigtigt, for at skabe et godt klassefællesskab.

 

Læringsplatform

 • Via læringsplatformen ”Min Uddannelse” kan forældre orientere sig løbende om deres barns skolegang, herunder om indhold i fagene, mål og evaluering.
 • På den måde medvirker ”Min Uddannelse” til at skabe en god, konstruktiv og fremadrettet dialog om læring og trivsel mellem skole og hjem.

 

Forældre i skolen

 • Forældrene er i øvrigt altid velkomne på skolen efter forudgående aftale med skolen.

Revision

 • Princippet blev revideret og godkendt på skolebestyrelsesmøde 16. juni 2021.
 • Princippet revideres og godkendes i 2023