MENU
Aula_close Layer 1

Om os

Om os

Skansevejens Skole er en gammel byskole i hjertet af Nørresundby. Skolen er som udgangspunkt to-sporet fra 0.- 9.klasse, og enkelte årgange er tre-sporet. På Skansevejens Skole arbejder vi ud fra en årgangstanke, hvor eleverne oplever et tæt samarbejde mellem få kendte voksne og de forskellige spor på årgangene.

I indskolingen (0.-2.klasse), vil et årgangsteam have en størrelse på omkring 7-10 lærere og pædagoger. Teamet koordinerer og planlægger i samarbejde én samlet dag for det enkelte barn. Skole og DUS har lokalefællesskab, hvilket understøtter det tætte samarbejde de voksne imellem.

På mellemtrinnet (3.-6.klasse) vil pædagogernes timer fylde mindre og mindre i skoledelen og i stedet er pædagogernes hovedfokus på DUS II, som fysisk er placeret i Børnenes Hus (Sankt Peders Gade 7, 9400 Nørresundby). Et årgangsteam vil have en størrelse på omkring 4-6 lærere og pædagoger. I takt med at eleverne bliver introduceret til flere forskellige fag, som for eksempel tysk og håndværk/design, vil de opleve, at der kommer ressourcelærere fra andre teams og dækker disse fag.

I udskolingen (7.-9.klasse) består et årgangsteam af 3-4 lærere, som i videst muligt omfang dækker hele fagrækken. Eleverne vil i udskolingen i endnu højere grad opleve at blive undervist af ressourcelærere.

I 2024 forventes en ny skole at stå færdig på Stigsborg Havnefront, og det er politisk besluttet, at det er Skansevejens Skole med elever og personale, der skal flytte ned i den nye bygning. I kan følge med i processen her.

Som en del af den fremtidige flytning til Stigsborg Havnefront, er Skansevejens Skole i gang med en pædagogiske proces, hvor undervisningen i høj grad skal tage udgangspunkt i autentisk projektarbejde. Skolen starter i skoleåret 20/21 op på et to årigt kompetenceudviklingsforløb med KATA-fonden, for at udvikle en projektorienteret didaktik sammen med det pædagogiske personale.