Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Elevernes udvikling

Princip for skolens arbejde med elevernes udvikling

Mål

 • At skabe grundlag for at alle elever kan udvikle sig fagligt og alsidigt, samt at alle elever trives i skolens faglige og sociale sammenhænge.

Indhold

Skolens ansvar 

 • At alle forældre og elever mødes med åbent sind, og at der kommunikeres om og med disse på en åben, anerkendende og ordentlig måde (jf vores værdigrundlag)
 • At der udbydes en varieret undervisning, som tilgodeser børn med forskellige behov og læringsstile og anerkender forskelligheder som en værdi for årgangens fællesskab.
 • At der tydeligt informeres om skolens antimobbestrategi, og at der gribes hurtigt og handlekraftigt ind, hvis der konstateres mobning.
 • At der er et tæt samarbejde med forældrene omkring det enkelte barn, og at hjemmet kontaktes hurtigst muligt, når der er behov herfor. 
 • Det tilstræbes, at skolen i løbet af skoleåret planlægger flere relevante faglige og sociale arrangementer, der kan medvirke til at fremme inkluderende og betydningsfulde fællesskaber for stamholdet/årgangen.
 • Det tilstræbes, at alle årgange kender til samarbejdsværktøjet “den gode klasse”, og at klassens forældre får hjælp til at gennemføre denne proces, hvis det er nødvendigt. 

 

Forældrenes ansvar

 • Det forventes, at alle forældre taler konstruktivt og anerkendende om skolens personale, elever og andre forældre i deres børns påhør og nærvær.
 • Det forventes, at forældrene støtter op om skolens faglige og sociale arrangementer ved at deltage i disse.
 • Det forventes, at forældrene tager medansvar for at tage vare på børn i udsatte positioner (ensomhed, social isolation) ved at sørge for, at alle elever kan deltage i private arrangementer som f.eks. fødselsdage, legearrangementer og årgangsfester.
 • At forældre i tilfælde af bekymringer eller problemer hurtigt tager kontakt til elevens team eller til skoleledelse og skolebestyrelse i nævnte rækkefølge, hvis henvendelsen i første omgang ikke viser sig at have effekt.

Revision

 • Princippet blev revideret og godkendt på skolebestyrelsesmøde 16. juni 2021
 • Princippet revideres og godkendes i 2023