Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Undervisningspligt gennem deltagelse i kommunal musikskole eller eliteidræt

Princip for adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.

Mål

 • At skolelederen kan tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i et tilbud fra den kommunale Kulturskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.

 

Indhold

 • Elever ved Skansevejens Skole kan efter anmodning fra forældre og i begrænset omfang fritages fra undervisningen.
 • Tilrettelæggelsen af fritagelsen vil ske i et samarbejde mellem forældre, ambassadør og skolelederen.
 • Formålet med princippet er at give elever mulighed for at udfolde særligt talent, og dermed styrke mulighed for individuel udfoldelse. Dette skaber mulighed for at fremme forskellighed og mangfoldighed.
 • Fritagelse fra undervisningen sker ligeledes med udgangspunkt i nedenstående.
 • Der vil være en nærmere drøftelse af aktiviteten i forhold i fritagelsen.

Mulighed for fritagelse

 • Elever der udøver idræt på eliteniveau, som kræver så meget træning, at det er vanskeligt at nå set i lyset af skoledagens længde.
 • Elever der går på Kulturskolen, og hvor deres undervisning undtagelsesvist ikke kan komme til at ligge anderledes, end den begynder så tidligt, at den falder sammen med skoledagen.
 • Elever der er velfungerende både socialt og fagligt.

Krav til forældre og elev

 • Det er forældrenes ansvar at sørge for, at elevens faglige niveau opretholdes.
 • Elever og forældre skal selv opsøge, foretage og deltage i den nødvendige opfølgning i forhold til de fag, som måtte være berørt.

Omfang til fritagelsen

 • Fritagelse fra den almindelige undervisning skal som udgangspunkt ske på tidspunkter i løbet af skoledagen, hvor den griber mindst muligt ind i undervisningstiden. Skolens undervisning på en årgang tilpasses ikke enkelte elevers idræts- eller kulturskole aktiviteter.
 • Fritagelse gives som udgangspunkt i et tidsbegrænset omfang for den enkelte elev.
 • Fritagelsen evalueres løbende.

Revision

 • Princippet blev vedtaget på skolebestyrelsesmøde den 16. juni 2021
 • Princippet revideres og godkendes i 2023