Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Undervisningens organisering

Princip for undervisningens organisering

Mål:

  • Målet er, at eleverne oplever variation i de daglige undervisningsformer, og at eleverne samtidig får mulighed for fordybelse – altså at skabe en passende balance mellem stabilitet og fleksibilitet med henblik på at eleverne skal blive så dygtige som muligt.
  • Målet er at fremme alle elevers læring gennem en tydelig og kontinuerlig læringsprogression.
  • Det skal indtænkes, at fag- og opgavefordelingen giver skolens elever de bedste lærings- og trivselsmuligheder.

 

Indhold:

  • Eleverne har et grundskema (fag, understøttende undervisning), som i løbet af året også brydes op, eksempelvis i projektuger, fagdage, ture ud af huset, lejrture, arrangementer (internt og eksternt), holddannelse, praktikforløb og lignende.
  • Samarbejdet i de enkelte team og på tværs af personalegrupper vægtes og understøttes af ledelsen med henblik på at skabe kontinuitet (rød tråd) i undervisningen og fremme elevernes trivsel og læring.
  • Skolens medarbejdere tilstræber, at eleverne på alle skoledage får mulighed for bevægelse, der er tænkt pædagogisk sammen med den faglige undervisning.

 

Revision

  • Princippet blev revideret og godkendt på skolebestyrelsesmøde 16. juni 2021
  • Princippet revideres og godkendes i 2023