Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Tilsyns- og følgepligt

Princip for Tilsyns- og følgepligt

Mål

Når I afleverer jeres barn i skole, er det skolens ansvar, at der er det fornødne tilsyn med jeres barn. Behovet for tilsyn udvikler sig naturligt i forhold til børnenes alder, selvstændighed og ansvarsfuldhed. Skolebestyrelsen har lavet følgende princip for en differentieret følge- og tilsynspligt. Princippet skal ses som et pejlemærke, og der vil altid blive taget højde for det enkelte barns og årgangs behov.

 

Lovteksten

§ 1. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der på den enkelte skole etableres fornødent tilsyn med eleverne i undervisningstiden, i frikvarterer og spisepauser mv.

Stk. 2. Ved fornødent tilsyn forstås tilsyn med et indhold og et omfang, der findes nødvendigt og tilstrækkeligt ud fra vurderingen af de konkrete forhold, herunder

 1. elevernes alder
 2. aktivitetens art
 3. de stedlige forhold og
 4. lokalernes indretning og udstyr.

Stk. 3. Beslutning om udøvelsen af tilsynet træffes af skolens leder inden for de mål og rammer og principper, som kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat.

 

Indhold

Tilsyn inden skoledagen starter

 • Der er tilsyn for alle elever fra 7.50, elever der møder inden da og ønsker tilsyn skal tilmeldes morgenDUS (0.-3. årgang).
 • Alle elever er udenfor indtil 7.50, netop af hensyn til tilsynspligten. Ved dårligt vejr, er der mulighed for at madpakkehuset åbnes.

Tilsyn i pauserne

 • I alle pauser i indskolingen er der en kendt voksen med den enkelte årgang ude. I mellemtrin og udskoling er der kendte voksne fordelt mellem 4./5. årgang, 6./7. årgang og 8./9. årgang.
 • Der er en kendt voksen til at spise med alle stamhold fra 0.-6. årgang, fra 7.-9. årgang er der en kendt voksen på hele årgangen.

Følge- og tilsynspligt i nærområdet:

 • 0.-4.årgang:
  • Her vil børnene som udgangspunkt altid følges med en eller flere voksne tur/retur fra A til B. 
 • 5.-6.årgang:
  • Her vil vi have en forventning til at børnene, efter at have øvet sig med de voksne på årgangen - selv er i stand til at komme tur/retur fra Nørresundby Idrætscenter. Det er ligeledes i orden, at bede børnene om at møde ind eller give dem fri fra et sted i nærmiljøet.
 • 7.-9.årgang
  • Her er der en klar forventning om, at alle børn/unge selv kan transportere sig tur/retur fra A til B. Det er ligeledes i orden, at bede børnene om at møde ind eller give dem fri fra et sted i nærmiljøet.

 

Revision

 • Princippet blev revideret og godkendt på skolebestyrelsesmøde 16. juni 2021
 • Princippet revideres og godkendes i 2023