Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Arbejdets fordeling

Princip for arbejdets fordeling for det undervisende personale 

Mål

  • At sikre størst mulig læring og trivsel for alle elever på baggrund af et fagligt og socialt udviklende miljø for det pædagogiske personale

Indhold

  • Fagopdelt undervisning skal varetages - så vidt muligt - af lærere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i.
  • Ved fordeling af arbejdsopgaver lægges vægt på vurderingen af opgavens indhold og omfang, medarbejderens erfaring og kompetence samt årgangens sammensætning.
  • At planlægge den størst mulige kontinuerlige skolegang for eleverne.
  • Ved længerevarende fravær af en lærer eller pædagog, laves en vedvarende og sammenhængende vikardækning.
  • At have fokus på opdelt afdelings- og årgangsteams for at styrke og udvikle teamsamarbejdet og den fælles forberedelse samt styrke den enkelte medarbejders udvikling og kompetencer.

 

Revision

  • Princippet blev revideret og godkendt på skolebestyrelsesmøde 16. juni 2021
  • Princippet revideres og godkendes i 2023