Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Lejrskole

Princip for lejrskoler

Mål

 • Lejrskoleophold er et led i klassens/årgangens undervisning med det formål at give bredere rammer for læring og trivsel og dannelse, end de rammer der er mulighed for på skolen.
 • Lejrskoleophold skal give eleverne mulighed for personlige erfaringer og fælles oplevelser gennem et socialt og et fagligt indhold. De skal medvirke til at understøtte og fastholde fællesskabet blandt eleverne, og de skal medvirke til at opbygge gode relationer til skolens lærere/pædagoger.

Indhold

 • Lejrskolen er henlagt til en lokalitet uden for skolen og over flere dage. Eleverne inddrages i videst muligt omfang i planlægningen af lejrskoleopholdet. 


2. årgang - Der arrangeres en lejrskole for eleverne på 1 overnatning lokalt

5. årgang -  Der arrangeres en lejrskole for eleverne på 2 overnatninger regionalt

8. eller 9. årgang - Der arrangeres en lejrskole for eleverne på 4 overnatninger nationalt (udenfor regionen)

Ønskes anden lokation fremsendes ansøgning om dette til skolebestyrelsesformanden, og behandles derefter i skolebestyrelsen.

For alle lejrskoleture gælder følgende finansieringsregler:

 • Lejrskolerne finansieres af skolens økonomiske rammer
 • Yderligere finansiering fra diverse puljer og fonde kan benyttes
 • Egenfinansiering (forældrebetaling) må benyttes svarende til forplejningsudgifterne
 • Der kan arrangeres forældrekørsel til bestemmelsessted/nærmeste station
 • Unavngivet forældredonering kan være en mulighed
 • Den enkelte årgang aftaler selv med forældrene om evt. yderligere medfinansiering/indtjening (klassearrangementer, klassekassen o. lign.), til aktiviteter som ikke har med det faglige indhold at gøre

 

Revision

 • Princippet blev revideret og godkendt på skolebestyrelsesmøde 16. juni 2021
 • Princippet revideres og godkendes i 2023