Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Inklusionsgrundlag

Inklusionsgrundlag - Skansevejens Skole

“Inklusion er et pædagogisk princip, der handler om, at alle børn - uanset deres særlige behov eller forudsætninger - har ret til at deltage aktivt i uddannelse, sociale fællesskaber og samfund.”

På Skansevejens Skole arbejder vi med inklusion ud fra flere forskellige tiltag, alle med sigte på at skabe så inkluderende og rummelige læringsmiljøer som muligt. Når vi arbejder med at skabe inkluderende læringsmiljøer, har vi lige dele fokus på individet og gruppen. 

Det overordnede formål er:

 • At alle børn har en tryg og god skolegang, hvor børnenes læring og trivsel er i centrum.
 • At forældresamarbejdet styrkes, således forældrene inddrages som aktive medspillere til at sikre en inkluderende kultur.
 • At det pædagogiske personale samarbejder om at skabe gode inkluderende læringsfællesskaber.
 • At skolens trivselsteam (Trivsel for Læring) bringes i spil for at understøtte det inkluderende læringsfællesskab.
 • At skolens ledelse har ansvaret for at udvikle en organisatorisk ramme samt pædagogisk praksis for den inkluderende indsats.

Trivsel for læring (TfL)

TfL er et team, der arbejder med at sikre, at alle arbejder systematisk med inklusion, med udgangspunkt i årgangen og den enkelte elev. TfL er sammensat af vores læringsvejleder, trivselsperson, inklusionsvejleder, inklusionspædagog, AKT-ressourceperson og den pædagogiske ledelse. Teamet afvikler møde en gang om ugen, hvor nye og igangværende sager drøftes og kvalificeres for at sikre en ensartethed i de forventninger, vi møder vores kollegaer med. En stor del af TfL’s rolle er at klæde kollegaer på til selv at kunne håndtere de udfordringer, de står i. Vi arbejder ud fra devisen om, at det er de voksne tættest på børnene, som kan gøre den største forskel. Vi arbejder aktivt med begrebet barnets ambassadør, som er en forventningsafstemning i forhold til måden vi arbejder med og ser barnet.

 

Processen

Når vi oplever elever eller grupper, som ikke trives eller udvikler sig som forventet, ser arbejdsgangen ud som følger:

 

Billede fjernet.

Systematik & handleplaner 

For at lykkes med inklusion er det centralt, at vi er systematiske i måden, vi arbejder med det på. Vi har et stort fokus på at skabe en følelse af handlekraft, så den fagprofessionelle føler sig rustet og i stand til at håndtere de udfordringer, der kan være i klasserummet. Her bliver systematikken helt central, så indsatsen ikke afhænger af den enkeltes ressourcer eller kompetencer, men er et område vi løfter i fællesskab med høje forventninger til hinanden.

Pejlemærker

 • At børnene oplever, at de bliver anerkendt og værdsat
 • At børnene har lyst til at lære nyt
 • At børnene oplever, at de er en del af fællesskaber og bidrager aktivt hertil
 • At handleplaner bliver et naturligt redskab i arbejdet med klassen

Forældre

 • At forældre får den nødvendige viden om inklusion og bliver bevidste om deres rolle som medskabere af en stærk inklusionskultur
 • At forældre og skolen arbejder tæt sammen med åbenhed og dialog
 • At forældre er engagerede i børnenes skoleliv og bidrager aktivt til, at alle børn er i fællesskaber